Logo Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o. w Międzychodzie
Powróć do: Dla klienta

Dostawa wody i odbiór ścieków

DOKUMENTY  DO  POBRANIA

Dostawa wody i odbiór ścieków:

  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan - osoby fizyczne - Pobierz
  • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan - firmy, przedsiębiorcy, instystucje - Pobierz
  • wniosek o wydanie promesy dostawy wody i odprowadzania ścieków - Pobierz
  • wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza - Pobierz
  • wniosek o rozdział instalacji wodociągowej - Pobierz
  • wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków - Pobierz 
  •  oświadczenie o akceptacji faktur z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków przesyłanych drogą elektroniczną - Pobierz