Logo Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o. w Międzychodzie

WFOŚiGW

 

Dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w m. Mierzyn, Zamyślin gm. Międzychód

Przedsięwzięcie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzyn, Zamyślin gm. Międzychód”  dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przy wykorzystaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spółka AQUALIFT zrealizowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mierzyn, Zamyślin, gm. Międzychód

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 967 807,41 złotych

Kwota pożyczki  z WFOŚiGW: 944 507,00 złotych

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia: 21 sierpnia 2015 roku

Termin zakończenia przedsięwzięcia: 30 listopada 2015 roku

 


 

Dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w m. Bielsko, gm. Międzychód

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielsko, gm. Międzychód”  dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 Przy wykorzystaniu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu Spółka AQUALIFT zrealizowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielsko.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 171 611,83 złotych

Kwota pożyczki  z WFOŚiGW: 154 400,00 złotych

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia: 17 września 2014 roku

Termin zakończenia przedsięwzięcia: 31 października 2014 roku


(link do WFOŚIGW)