Logo Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o. w Międzychodzie
Powróć do: Dla klienta

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Spółce Komunalnej Aqualift sp. z o.o. w Międzychodzie


Zgodnie z art. 13 ust.1 u ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Miejska Spółka Komunalna Aqualift sp. z o.o. informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Spółka Komunalna Aqualift sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Maciej Chlebowski Aqualift sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód, lub email: chlebowski@aqualift.co

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji umów związanych z najmem lokali komunalnych, obsługą wspólnot mieszkaniowych, dostawą wody, realizacją usług pogrzebowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 10 lat.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
    - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
    - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
    - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
    - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.