Logo Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o. w Międzychodzie
Powróć do: Dla klienta

Lokale mieszkalne i użytkowe

ZAKRES DZIAŁANIA  I NASZE ATUTY:
Zakład Zarządzania Nieruchomościami - zarządza i administruje lokalami mieszkalnymi w budynkach wielorodzinnych oraz lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach wielorodzinnych mieszkalno-usługowych. Zarządzane budynki położone są na terenie gminy Międzychód i są współwłasnością właścicieli tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe, własnością Gminy Międzychód oraz Spółki Aqualift.
Aktualnie zarządzamy 200 budynkami o powierzchni użytkowej 73 770 m2.

W zakresie zawartych umów o zarządzanie nieruchomościami do najważniejszych oferowanych zadań należy:

obsługa techniczna nieruchomości - prowadzenie serwisu technicznego gwarantującego szybkie i fachowe usuwanie awarii, prowadzenie  dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego, zlecanie kontroli technicznych okresowych przeglądów nieruchomości urządzeń stanowiących jej wyposażenie, zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynków, wyszukiwanie solidnych i sprawdzonych wykonawców robót budowlanych;

profesjonalna obsługa księgowa - naliczanie i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych, rozliczenie przychodów i kosztów, przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, przygotowanie dokumentów do rozliczenia z urzędem skarbowym;
zatrudniamy doświadczonych licencjonowanych zarządców nieruchomości – doświadczenie, fachowa wiedza zarządców jest naszym dużym atutem;

obsługa prawna – przygotowanie dokumentów koniecznych do utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej, reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi, opracowanie uchwał, aktów prawnych i normatywnych Wspólnoty (regulaminy wewnętrzne);

reprezentacja Wspólnot - na zewnątrz przed organami  administracji państwowej, samorządowej w stosunkach pomiędzy właścicielami;

obsługa administracyjna - prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali właścicieli, zapewnienie dostaw usług komunalnych, zawieranie umów ubezpieczenia budynków, dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynkach i w obrębie posesji, wyszukiwanie firm świadczących usługi na rzecz wspólnot, pomoc w negocjowaniu cen i warunków umowy.


KONTAKT:

Kierownik Zakładu Zarządzania Nieruchomościami :

Piotr Ciesielski ciesielski@aqualift.co, telefon: 95 222 2376

Obsługa klienta:

Beata Biniaś binias@aqualift.co, telefon: 95 222 2377

Michalina Mamet mamet@aqualift.co telefon: 95 222 2378

Joanna Rewers rewers@aqualift.co, telefon: 95 222 2379

 

ZGŁASZANIE AWARII W BUDYNKACH: telefon 602 815 534  

DRUKI DO POBRANIA: