Logo Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o. w Międzychodzie
Powróć do: O spółce

Przedmiot działalności

Spółka wykonuje następujące usługi:

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /37.00.Z/,
  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /36.00.Z/,
  • zbieranie odpadów inne niż niebezpieczne /38.11.Z/,
  • wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych /43.22.Z/,
  • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych /43.39.Z/,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /68.20.Z/,
  • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie /68.32.Z/,
  • pozostałe sprzątanie /81.29.Z/,
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni /81.30.Z/,
  • pogrzeby i działalność pokrewna /96.03.Z/